Siguranța alimentară

 • conservarea alimentelor,
 • contaminanți alimentari,
 • ambalarea produselor alimentare.

Tematica de cercetare și direcții de acțiune

 • Abordare tip “sistem” de reducere a alterării alimentului, inclusiv dezvoltarea procesării integrate și a soluțiilor de ambalare; o abordare holistică a siguranței alimentelor și a termenului de valabilitate;
 • Metode de evaluare cantitativă a riscului și modelarea predictivă a riscurilor de alterare a alimentului de-a lungul lanțului alimentar, inclusiv modelele de proiectare ale produsului și procesului și impactul în lanțul frigorific;
 • Microorganisme patogene și eco-fiziologia lor; interacții, microorganisme gazdă, mecanisme de patogenitate și virulență utilizând genomici funcționale.

Nutriție

 • influența dietei asupra sănătății,
 • intoleranțe alimentare: fenilcetonurie și boala celiacă;
 • alimente funcționale, noi matrici alimentare pentru diferite categorii de consumatori pe bază de compuși bioactivi;
 • înțelegerea rolului hranei în menținerea stării de sănătate și bunăstare.

Tematica de cercetare și directii de acțiune

 • Cercetări pentru obținerea de noi alimente care au în vedere: creșterea și dezvoltarea mentală ale copiilor; mentenanța masei musculare și prevenirea obezității; mentenanța funcției imunitare și performanța mentală; sanatatea tractului gastro-intestinal pentru îmbunătățirea stării de bine și a rezistenței organismului la boli; obținere de noi produse cu caracteristici senzoriale atractive pentru grupuri specifice de consumatori, cum ar fi oamenii în vârstă sau copiii;
 • Cercetări de obținere de alimente noi în vederea reducerii riscului la boli cauzate de alimentație ca: obezitate, boli cardiovasculare, diabet de tip 2, arterite, osteoporoză și cancer;
 • Cercetări privind influența dietei în procesul de îmbatrânire;

Comportamentul consumatorului

 • atitudinea consumatorului față de oferta de produse,
 • înțelegerea comportamentului consumatorului român, identificarea factorilor determinanți în alegerea unor anumite alimente ca parte integrantă a unei diete specifice, modul în care informațiile nutriționale de pe etichetă influențează alegerea alimentelor.

Cercetări privind comportamentul consumatorului

 • Înțelegerea procesului de percepție a alimentelor de către consumator și a discrepanțelor care apar între consumatori și experți;
 • înțelegerea procesului de schimbare comportamentală, facilitarea acestei schimbări în direcția sănătății, prin integrarea științelor sociale cu cele biologice;
 • înțelegerea valorilor alimentare fundamentale, problemelor culturale și de tradiție, obiceiurilor alimentare în diversitatea și dinamica lor;
 • aprecierea sau măsurarea comportamentului consumatorului în legătură cu alimentul;
 • înțelegerea dinamicii percepției senzoriale de la receptor la creier, incluzând inter-reacțiile încrucișate ale organelor de simț, eliberarea aromelor și structura alimentelor;
 • înțelegerea și selecția predictivă a alimentelor pentru o dieta sănătoasă și stimularea unui consum alimentar adecvat;
 • evaluarea unor informații personalizate și optimizarea calității produselor și a sănătății consumatorului, precum și predicția viitoarelor tendințe la nivel global, european, regional și local;
 • proiectarea și validarea de noi căi de comunicare și de informare privind dieta sănătoasă pentru grupuri variate de populație cu diferite necesități, incluzând populațiile minoritare etnice și cele de risc;
 • evaluarea statistică a obiceiurilor alimentare;
 • evaluarea statistică a alimentelor tradiționale;
 • obținerea de alimente ușor de manevrat, gata de utilizare (ready-to-use).
 • analiza rolului prețului vs beneficiile alimentului;
 • înțelegerea determinanților de acceptare a tehnologiilor alimentare de către consumatori.

(Bio)tehnologii alimentare

 • tehnologii alimentare ecologice;
 • scăderea nivelului de aditivi în alimente;
 • tehnologii „curate și prietenoase” mici consumatoare de resurse (durabile, sustenabile);
 • biodisponibilitatea alimentelor.

Tematica de cercetare

 • Elaborare de tehnologii de reducere a zahărului, sării și conținutului de grăsime în alimente fără modificarea proprietăților senzoriale;
 • Obținere de alimente noi luând în considerare, în special, conceptul de dinamică a structurii.
 • Obținerea de tehnologii pentru minimizarea cantităților de subproduse și deșeuri;
 • Metode analitice pe flux pentru măsurarea proprietăților materiilor prime;
 • Recuperarea și utilizarea eficientă a subproduselor;
 • Procesarea competitivă a alimentelor cu costuri reduse;
 • Procedee și procese de ambalare activă, inteligentă și flexibilă.