Programul Operaţional Capital Uman Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de […]

Read More

IBA Bucharest organizes during 16-20th of April 2018 the “Baking Technology” Training Program under the project “Enhancing YOUTH (18-26) Employability in Bakery Sector” ERASMUS+ (more information about the project can be found here.  The training will be focused on various sessions of theory and practice, covering the baking technologies themes from raw materials to additives, […]

Read More

INCD pentru Bioresurse Alimentare –IBA București organizează concursuri pentru următoarele posturi de cercetare pe grade profesionale în următoarele domenii de cercetare: Ingineria resurselor vegetale și animale 1 post cercetător științific gr. I 3 posturi cercetător științific gr. II   (Bio)tehnologii alimentare –produse cu destinație specială 2 posturi cercetător științific   Calitate produse alimentare și ambalaje […]

Read More