Metodologia planului de afaceri, pag. 12: paragraful „max 20% (12 planuri de afaceri) au activităţi economice ce se încadrează în codul CAEN, Secțiunea G (Anexa 9 – Secțiunea G) cu excepția Gr 452”, se înlocuiește cu „max 20% (6 planuri de afaceri) au activităţi economice ce se încadrează în codul CAEN, Secțiunea G (Anexa 9 […]

Read More

Anexa 1 – Cererea de inscriere la concursul de planuri de afaceri Anexa 2 – Acord de utilizare a datelor personale Anexa 3- Model Planul de afaceri Anexa 3a – Macheta financiara Anexa 4 – Schema de minimis România Start Up Plus Anexa 5 – Lista cheltuielilor eligibile Anexa 6 – Grila de verificare administrativa […]

Read More