Raportul evaluarii dosarelor de selecţie parteneri, persoane juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Proiectul: „Îmbunătățirea economiei și a ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea antreprenoriatului social – “SUSȚINEM SES””. Bugetul estimat al proiectului: maxim 3.000.000 euro Durata estimata a proiectului: […]

Read More

                                                                                                                   Data: 20.12.2018 Anunț de intenție privind selecția de parteneri din sectorul privat în vederea realizării proiectului „Noi întreprinderi sociale pentru grupuri vulnerabile în Regiunile Centru și Sud – Muntenia – EcoSoc+” În conformitate cu prevederile: –        OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și […]

Read More