Creșterea capacității și performanței instituționale în domeniul alimentației personalizate Proiect ,,Creșterea capacității și performanței instituționale în domeniul alimentației personalizate"   Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III Contractor: Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Bioresurse […]

Read More

Programul Operaţional Capital Uman Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban – […]

Read More

  Welcome to the Circularity and Resource Efficiency of Food Systems Conference under the Romanian Presidency of the European Council 22nd of May 2019, USAMV București   Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare-IBA București will organise the conference “Circularity and Resource Efficiency of Food Systems” which will be held on the 22nd of May 2019 […]

Read More