It is our pleasure to invite you to take part in this international event that will give an impetus to the promotion and implementation of the “One Health” concept throughout the world. The “One Health” concept means cooperation between specialists in different fields to ensure a future for humans, animals and the environment itself. Now, […]

Read More

Programul Operaţional Capital Uman Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban – […]

Read More