Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul specific 4.16: „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” Titlul proiectului: „Utilizarea de metode inovative pentru stimularea economiei sociale la nivel multiregional – “ASIST START-UP SOCIAL”” Număr de identificare […]

Read More