Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul specific 4.16: „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” Titlul proiectului: „Susținerea atreprenoriatului social, prin facilitarea accesului la măsuri integrate, inovative și personalizate, pentru spriinirea înființării de întreprinderi sociale […]

Read More