Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare din Bucureşti angajează Asistent cercetare pentru PROIECT 4, intitulat „Valorificarea potențialului alimentar al culturilor agricole selectate (topinambur, semințe de sorg, turtele) rezultate de la obținerea uleiului din semințe de cânepă presat la rece”, din cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0566, contract nr. 9PCCDI/09.03.2018 (VALINTEGR).

Asistent Cercetare – 3 posturi
Norma de lucru: 8 ore/zi

Perioada angajării : determinată 02.10.2018 – 01.10.2021
Data la care are loc interviul: 01.10.2018
Ora: 10.00
Locul desfășurării interviului: Str. Băneasa Ancuța, Nr. 5, sector 2, București.

1.Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV–ul in format europass la adresa de email roxana.petricica@bioresurse.ro, până la data de 29.09.2018. La proba interviu, candidatul va prezenta urmatoarele documente:
 Copii de pe diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie după cartea de muncă sau copie după extras de pe Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea în muncă și în specialitate, după caz;
 Copie de pe diploma de doctor în ramura de stiință, unde este cazul, corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice;

2. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare:
▪ absolvirea de studii superioare in domeniul agroalimentar si chimie, cu examen de licenţă;
▪ cunoașterea noilor standarde Europene privind siguranța alimentară a Uniunii Europene;
▪ abilităţi practice pentru utilizarea tehnicilor analitice de biochimie, biofizică şi a echipamentelor de laborator specifice;
▪ o bună cunoaştere a soft-ului Microsoft Office™;
▪ cunoasterea aprofundată a limbii române;
▪ cunostințe bune de lb.engleza– scris si vorbit;
▪ competențe de redactare a publicațiilor și de prezentare a rezultatelor cercetării în limba engleză.
3. Probe de selecţie:
 Analiza CV –ului si a listei lucrarilor publicate
 Interviu

Persoană de contact pentru detalii: Livia APOSTOL, director de proiect, adresă e-mail: apostol_livia@yahoo.com.

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.