INCD pentru Bioresurse Alimentare –IBA București organizează concursuri pentru următoarele posturi de cercetare pe grade profesionale în următoarele domenii de cercetare:
 

Ingineria resurselor vegetale și animale

6 posturi cercetător științific gr. I

1 posturi cercetător științific gr. II

 

Calitate produse alimentare și ambalaje

1 post cercetător științific gr. III

2 posturi cercetător științific

4 posturi asistent de cercetare științifică

 

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare, cu modificarile ulterioare, precum și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare și încadrarea pe funcții și grade profesionale în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, care va fi publicat pe site-ul IBA București www.bioresurse.ro.

Cerințele generale și specifice pentru posturile scoase la concurs sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare și încadrarea pe funcții și grade profesionale în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București.

Cerințele generale și specifice pentru posturile scoase la concurs, precum și tematica concursurilor sunt afișate la sediul institutului din București, sector 2, str. Băneasa Ancuța, nr. 5 și pe site-ul www.bioresurse.ro.

 

Data și locul desfășurării concursului:

Proba scrisă /analiza dosarului de concurs, după caz: 21.102019, ora: 10.00.

Proba practică /interviu, după caz: 22.10.2019, ora: 10.00.

Probele de concurs se desfășoară la sediul institutului din București, str. Băneasa Ancuța, nr. 5.

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul institutului din București, sector 2, str. Băneasa Ancuța, nr. 5, tel 031.620.58.33.
 

Dosarele de concurs se depun până la data de 18.10.2019 inclusiv, ora 15, la sediul institutului din București, str. Băneasa Ancuța, nr. 5.

 

Anunțul semnat in original poate fi vizualizat aici.

Regulamentul privind organizarea și desfasurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare poate fi consultat aici.

HCA nr.11-20.09.2018 aici.

Bibliografia este aici.

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.