INCD pentru Bioresurse Alimentare –IBA București organizează concursuri pentru următoarele posturi de cercetare pe grade profesionale în următoarele domenii de cercetare:

Ingineria resurselor vegetale și animale

1 post cercetător științific gr. I

3 posturi cercetător științific gr. II

 

(Bio)tehnologii alimentare –produse cu destinație specială

2 posturi cercetător științific

 

Calitate produse alimentare și ambalaje

3 posturi cercetător științific gr. III

5 posturi cercetător științific

2 posturi asistent de cercetare științifică

 

Microbiologie alimentară

1 post cercetător științific gr. III

 

Biologie moleculară în domeniul alimentar

1 post cercetător științific gr. III

1 post cercetător științific

 

Științele consumatorului

1 post cercetător științific gr. III

2 posturi cercetător științific

 

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare, cu modificarile ulterioare, precum și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare și încadrarea pe funcții și grade profesionale în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, care va fi publicat pe site-ul IBA București www.bioresurse.ro.

Cerințele generale și specifice pentru posturile scoase la concurs sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare și încadrarea pe funcții și grade profesionale în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București.

Cerințele generale și specifice pentru posturile scoase la concurs, precum și tematica concursurilor sunt afișate la sediul institutului din București, sector 2, str. Băneasa Ancuța, nr. 5 și pe site-ul www.bioresurse.ro.

 

Data și locul desfășurării concursului:

Proba scrisă /analiza dosarului de concurs, după caz: 09.05.2018, ora: 10.00.

Proba practică /interviu, după caz: 10.05.2018, ora: 10.00.

Probele de concurs se desfășoară la sediul institutului din București, str. Băneasa Ancuța, nr. 5.

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul institutului din București, sector 2, str. Băneasa Ancuța,

  1. 5, tel 031.620.58.33, 031.620.58.33.

 

Dosarele de concurs se depun până la data de 08.05.2018 inclusiv, ora 16, la sediul institutului din București, str. Băneasa Ancuța, nr. 5.

 

Anunțul semnat in original poate fi vizualizat aici.

Regulamentul privind organizarea și desfasurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare poate fi consultat aici.

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.