Proiectul: Creșterea șanselor de angajare a șomerilor și a persoanelor inactive, prin îmbunătățirea competențelor profesionale a acestora și facilitarea accesului la locuri de muncă sustenabile – COMPETENȚE ȘI ANGAJARE”, cod MySmis121292

 

Bugetul estimat al proiectului: maxim 1.200.000 euro

Durata estimata a proiectului: Maxim 18 luni.

Regiunea/Regiunile eligibile propuse pentru acest proiect:

Regiunea Centru, Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea Sud-Est.

 

Obiectivul general și scopul proiectului este creşterea gradului de ocupare a șomerilor, a persoanelor inactive, a persoanelor de etnie romă și a persoanelor din mediul rural din regiunea Centru, regiunea Sud-Est și regiunea Sud-Muntenia, ca urmare a participării acestora la activități integrate, inovatoare și personalizate, în vederea îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, competențe, abilități și aptitudini de muncă – (organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților, activităţi de furnizare de servicii specializate pentru stimularea ocuparii (informare și consiliere profesională, mediere a muncii), etc.

 

Mai multe detalii aici.

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.