Data: 20.06.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, cu sediul în București, sector 2, strada Dinu Vintilă, nr. 6, tel: 021.210.91.28, www.bioresurse.ro, este beneficiarul contractului de finanțare POCU/227/3/8/117944 din data de 21.05.2018 cu o durată de 12 luni.

Titlul proiectului: „Sprijinirea mediului de afaceri pentru facilitarea dezvoltării capacității de adaptare proactivă, la schimbările dinamice din sectoarele economice identificate conform SNC/SNCDI – PROIMM” cu o finanțare primită de la Programul Operațional Capital Uman în valoare de 4.547.128,73 lei.

Proiectul are ca obiectiv sprijinirea și încurajarea angajaților și a IMM-urilor din Regiunea Sud-Est, prin dezvoltarea competențelor și aptitudinilor profesionale a persoanelor care activează în departamentul de management și resurse umane sau care sunt antreprenori. Principalele activități sunt:

– Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care activează în aceste domenii.

– Sprijinim, dobândirea și certificarea competențelor și a aptitudinilor necesare creșterii gradului de competitivitate și adaptabilitate la schimbare pentru 100 de manageri, 40 de persoane din departamentele de resurse umane și 362 de antreprenori) organizând cursuri de: competențe antreprenoriale, inspector resurse umane, managementul proiectelor cu fonduri structurale, managementul calității, conformității și a siguranței alimentare, managementul deșeurilor,  managementul proiectelor cu aplicabilitate în TIC, folosirea datelor cu caracter personal, arhivarea documentelor, legislație specifică în certificarea și notificarea suplimentelor alimentare etc

– 46 de întreprinderi vor fi asistate în vederea realizării planificărilor strategice pe termen lung.

Dorim să menționăm că asistența pe care o acordăm, cursurile și evenimentele pe care le organizam sunt gratuite în limita locurilor disponibile.

Informarea privind recrutarea și selecția persoanelor interesate va fi publică pe site-ul și/sau pe pagina Facebook a INCDBA IBA București la www.bioresurse.ro.

În cazul în care doriți să fiți beneficiarul acestora ne puteți contacta.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Manager de proiect

Moșoiu Claudia-Elena

INCDBA-IBA București

Dinu Vintilă, 6, București

Tel/Fax: 021-210.91.28

claudia.mosoiu@bioresurse.ro

www.bioresurse.ro

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.