ANUNȚ

Referitor la Anunțul selecţie parteneri pentru proiecte POCU – OS 3.7, Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA  Bucureşti, prin Departamentul Dezvoltarea Resurselor Umane, cu sediul în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2, anulează anunțul privind selecția partenerilor întrucât intenționează să depună cerere de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.7, regiunea Centru, în calitate de partener și nu de solicitant.

Director general

Nastasia BELC

Şef Departament Dezvoltare Resurse Umane

Claudia Moşoiu

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.