Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est prin activități de asistență pentru infiintarea de afaceri nonagricole în mediul urban Start-up Sud-Est

Cod MySMIS: 106773

Apel de proiecte nr: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Prioritatea de investiții: Activități independente, antreprenoriat și inființare de întreprinderi, inclusiv a unor intreprinderi și a unor intreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Beneficiar: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare-IBA București

 

ANUNȚ SELECȚIE COMISIE DE EVALUARE PLANURI DE AFACERI

 

INCDBA IBA București selectează în perioada 15.05.2018-15.07.2018 membrii comisiei de evaluare pentru concursul pe care-l vom organiza pe acest proiect unde vor fi evaluate minim 300 de planuri de afaceri.

Juriul Comisiei de evaluare (1 președinte+3 membri Comisie de Evaluare) trebuie să respecte următoarele cerințe și să aibă următoarele atribuții:

Președinte Comisie de Evaluare

Experiența solicitată din cererea de finanțare:

‘Experiența de minim 5 ani în domeniul afacerilor (manager/administratori/director/funcție de conducere/coordonator al unui departament) – 5 ani

Experiența profesională generală de minim 5 ani – 5 ani

Experiența în cel puțin un domeniu mare antreprenorial (Comerț și/sau producție și/sau servicii și/sau inginerie și/sau creatie etc) – 5 ani

Provine din mediul de afaceri și/sau patronate din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate. – 5 ani

Experiența în coordonarea/supravegherea/monitorizarea/gestionarea a cel puțin unei comisii cu minim 3 membrii – 5 ani”

Atribuții:

-Monitorizarea procesului de evaluare a planurilor de afaceri

-Colaborează cu experții antreprenoriat privind organizarea și finalizarea concursului de afaceri

-Monitorizează, coordonează și gestionează, împreună cu echipa pusă la dispoziție de solicitant, contestațiile

-Monitorizează, coordonează și gestionează desfășurarea interviurilor pentru selecția planurilor de afaceri ca parte din evaluarea acestora.

-Sa raspundă la solicitările venite din partea managerului de proiect pentru îndeplinirea unor sarcini conform fisei postului respectand deadline-ul indicat de managerul de proiect.

 

Membru Comisie de Evaluare,

‘Experiența de minim 5 ani în domeniul afacerilor (manager/administratori/director/funcție de conducere/coordonator departament) – 5 ani

Experiența profesională generală de minim 5 ani – 5 ani

Experiența în cel puțin un domeniu mare antreprenorial (Comerț și/sau producție și/sau servicii și/sau inginerie si/sau creatie etc) – 5 ani

Provine din mediul de afaceri și/sau patronate din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate. – 5 ani”

Atribuții:

  • Evaluare planuri de afaceri
  • Colaborează cu experții antreprenoriat privind desfășurarea concursului și a evaluării
  • Realizarea punctajelor evaluării
  • Asigură evaluarea planurilor de afaceri în mod obiectiv

-Desfășurarea interviurilor pentru selecția planurilor de afaceri ca parte din evaluarea acestora

-Să raspundă la solicitările venite din partea managerului de proiect pentru îndeplinirea unor sarcini conform fișei postului respectând deadline-ul indicat de managerul de proiect.

 

Juriul acestei Comisii de Evaluare va avea reprezentanți ai mediului de afaceri (antreprenori, organizații patronale) din regiunea de implementare a proiectului (județele Tulcea, Constanța, Galați, Brăila, Vrancea, Buzău) și cel puțin un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare. Activitatea acestei comisii se va desfașura în perioada 12.08.2018-11.11.2018.

 

Persoanele interesate pot trimite pe email la training@bioresurse.ro sau claudia.mosoiu@bioresurse.ro CV-ul și documentele justificative corespunzatoare care dovedesc experiența cerută, însoțite de cel puțin o recomandare din partea unei asociații a mediului de afaceri sau unui patronat sau a unei camere de comerț și industrie.

 

Persoanele selectate de INCDBA IBA București pot participa la activitățile din cadrul proiectului dupa aprobarea de catre OIR POSDRU Sud-Est.

Moșoiu Claudia-Elena

Manager Proiect 106773

Dr. Ecolog Claudia Moșoiu

INCDBA IBA București

Sef Comp. DRU

Dinu Vintilă, 6, 021102

Tel/Fax: 021 2109128

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.