Anunţ de selecţie parteneri, pesane juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020,

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Proiectul: „Îmbunătățirea economiei și a ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea antreprenoriatului social – “SUSȚINEM SES””

Anunţ selecţie parteneri POCU 4.16_IBA

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.