Anunt selecţie parteneri pentru proiecte POCU – OS 3.7

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată prin Legea nr. 105/2016, şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,

Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA  Bucureşti, prin Departamentul Dezvoltarea Resurselor Umane, cu sediul în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea de Acorduri de Parteneriat în vederea depunerii de cereri de finanţare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.7,

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul/partenerii pentru a fi selectat/selectaţi în vederea constituirii parteneriatului sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice “România Start Up Plus”, aferent OS 3.7,

 

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt atât activităţile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice “România Start Up Plus”, cât şi activităţile transversale, adică managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate aferente proiectului.

 

Ghidul menţionat se poate descărca şi accesa de pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

 

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune o scrisoare oficială de intenţie şi Fişa de date descriere a partenerului, conform modelelor anexate, în care să prezinte activitatea relevantă în domeniul proiectului, cât şi experienţa în derularea de proiecte din fonduri nerambursabile, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POCU vizând OS 3.7 ”.

 

Scrisoarea oficială de intenţie şi Fişa de date descriere partener se va depune la sediul Institutului Naţional de Cercetare –Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare –IBA  Bucureşti -Departamentul Dezvoltarea Resurselor Umane, situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2,  sau prin e-mail la adresa: office@bioresurse.ro,  până la data de 14.11.2014, ora 16:00.

 

Propunerile eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa de date a partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată pe site-ul:www.bioresurse.ro

 

Descarcare documente:

Anexa nr. 1: Formular 1 –Scrisoare de intenţie

Anexa nr. 2: Formular 2 –Fişa de date descriere potenţiali parteneri

Director general

Nastasia BELC

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.