Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul specific 4.16: „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” Titlul proiectului: „Susținerea atreprenoriatului social, prin facilitarea accesului la măsuri integrate, inovative și personalizate, pentru spriinirea înființării de întreprinderi sociale […]

Read More

INCD pentru Bioresurse Alimentare –IBA București organizează concursuri pentru următoarele posturi de cercetare pe grade profesionale în următoarele domenii de cercetare:   Ingineria resurselor vegetale și animale 6 posturi cercetător științific gr. I 1 posturi cercetător științific gr. II   Calitate produse alimentare și ambalaje 1 post cercetător științific gr. III 2 posturi cercetător științific […]

Read More

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul specific 4.16: „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” Titlul proiectului: „Utilizarea de metode inovative pentru stimularea economiei sociale la nivel multiregional – “ASIST START-UP SOCIAL”” Număr de identificare […]

Read More

It is our pleasure to invite you to take part in this international event that will give an impetus to the promotion and implementation of the “One Health” concept throughout the world. The “One Health” concept means cooperation between specialists in different fields to ensure a future for humans, animals and the environment itself. Now, […]

Read More

Programul Operaţional Capital Uman Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban – […]

Read More

Programul Operaţional Capital Uman Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban – […]

Read More

Programul Operaţional Capital Uman Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban – […]

Read More

Programul Operaţional Capital Uman Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban – […]

Read More

  Welcome to the Circularity and Resource Efficiency of Food Systems Conference under the Romanian Presidency of the European Council 22nd of May 2019, USAMV București   Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare-IBA București will organise the conference “Circularity and Resource Efficiency of Food Systems” which will be held on the 22nd of May 2019 […]

Read More

                                                                                                                   Data: 20.12.2018 Anunț de intenție privind selecția de parteneri din sectorul privat în vederea realizării proiectului „Noi întreprinderi sociale pentru grupuri vulnerabile în Regiunile Centru și Sud – Muntenia – EcoSoc+” În conformitate cu prevederile: –        OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și […]

Read More