FONDUL SOCIAL EUROPEAN Proiect co-finanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți Obiectiv specific 3.8: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice […]

Read More

IBA București coordonează proiectul EXPERTAL – “Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară prin transfer de cunoştințe către mediul privat în vederea obținerii de produse alimentare sigure şi optimizate nutrițional”, pe o perioadă de 60 luni, începând cu luna septembrie 2016. Proiectul EXPERTAL încurajează (oferind finanțare) colaborarea dintre cercetare și industrie, în prezent derulându-se o serie de […]

Read More

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare din Bucureşti angajează Asistent cercetare pentru PROIECT 4, intitulat „Valorificarea potențialului alimentar al culturilor agricole selectate (topinambur, semințe de sorg, turtele) rezultate de la obținerea uleiului din semințe de cânepă presat la rece”, din cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0566, contract nr. 9PCCDI/09.03.2018 (VALINTEGR). Asistent Cercetare – 3 […]

Read More

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare din Bucureşti angajează Asistent cercetare (doctorand), pentru PROIECT 4, intitulat „Valorificarea potențialului alimentar al culturilor agricole selectate (topinambur, semințe de sorg), turtele rezultate de la obținerea uleiului din semințe de cânepă presat la rece”, din cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0566, contract nr. 9PCCDI/09.03.2018 (VALINTEGR). Asistent Cercetare (doctorand) […]

Read More

The “Baking Technolgy” Training programme was organised by IBA Bucharest during 16-20 April 2018. The course covered two different parts: theory and practice and was focused on baking technologies. The course started with an introduction to the raw materials used in the baking sector which was followed by a practice session into the physico-chemical and […]

Read More

Welcome to the 2nd MycoKey Technological Workshop!   It is our pleasure to invite you to the 2nd MycoKey Technological Workshop which will be held in Bucharest, Romania on June 7-8, 2018. The event is organized by the National R&D Institute for Food Bioresources – IBA Bucharest and hosted by the University of Agronomic Sciences and […]

Read More

            Programul Operaţional Capital Uman Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de […]

Read More

IBA Bucharest organizes during 16-20th of April 2018 the “Baking Technology” Training Program under the project “Enhancing YOUTH (18-26) Employability in Bakery Sector” ERASMUS+ (more information about the project can be found here.  The training will be focused on various sessions of theory and practice, covering the baking technologies themes from raw materials to additives, […]

Read More

INCD pentru Bioresurse Alimentare –IBA București organizează concursuri pentru următoarele posturi de cercetare pe grade profesionale în următoarele domenii de cercetare: Ingineria resurselor vegetale și animale 1 post cercetător științific gr. I 3 posturi cercetător științific gr. II   (Bio)tehnologii alimentare –produse cu destinație specială 2 posturi cercetător științific   Calitate produse alimentare și ambalaje […]

Read More

IBA Bucuresti organizeaaza in data de 27 martie 2018, workshop-ul cu titlul „Servicii de cercetare adaptate regulamentelor UE in domeniul calitatii produselor agroalimentare”. Evenimentul reuneste oameni de stiinta pe de o parte si companii din sectorul agroalimentar pe de alta parte, avand ca scop informarea asupra noilor cerinte ale UE cu privire la calitatea produselor […]

Read More