Anexa 1 – Cererea de inscriere la concursul de planuri de afaceri Anexa 2 – Acord de utilizare a datelor personale Anexa 3- Model Planul de afaceri Anexa 3a – Macheta financiara Anexa 4 – Schema de minimis România Start Up Plus Anexa 5 – Lista cheltuielilor eligibile Anexa 6 – Grila de verificare administrativa […]

Read More

                                                                                                                   Data: 20.06.2018 COMUNICAT DE PRESĂ Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, cu sediul în București, sector 2, strada Dinu Vintilă, nr. 6, tel: 021.210.91.28, www.bioresurse.ro, este beneficiarul contractului de finanțare POCU/227/3/8/117944 din data de 21.05.2018 cu o durată de 12 luni. Titlul proiectului: „Sprijinirea mediului de afaceri pentru facilitarea […]

Read More

Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est prin activități de asistență pentru infiintarea de afaceri nonagricole în mediul urban Start-up Sud-Est Cod MySMIS: 106773 Apel de proiecte nr: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Prioritatea de investiții: Activități independente, antreprenoriat și […]

Read More

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN Proiect co-finanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți Obiectiv specific 3.8: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice […]

Read More

IBA București coordonează proiectul EXPERTAL – “Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară prin transfer de cunoştințe către mediul privat în vederea obținerii de produse alimentare sigure şi optimizate nutrițional”, pe o perioadă de 60 luni, începând cu luna septembrie 2016. Proiectul EXPERTAL încurajează (oferind finanțare) colaborarea dintre cercetare și industrie, în prezent derulându-se o serie de […]

Read More

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare din Bucureşti angajează Asistent cercetare pentru PROIECT 4, intitulat „Valorificarea potențialului alimentar al culturilor agricole selectate (topinambur, semințe de sorg, turtele) rezultate de la obținerea uleiului din semințe de cânepă presat la rece”, din cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0566, contract nr. 9PCCDI/09.03.2018 (VALINTEGR). Asistent Cercetare – 3 […]

Read More

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare din Bucureşti angajează Asistent cercetare (doctorand), pentru PROIECT 4, intitulat „Valorificarea potențialului alimentar al culturilor agricole selectate (topinambur, semințe de sorg), turtele rezultate de la obținerea uleiului din semințe de cânepă presat la rece”, din cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0566, contract nr. 9PCCDI/09.03.2018 (VALINTEGR). Asistent Cercetare (doctorand) […]

Read More

The “Baking Technolgy” Training programme was organised by IBA Bucharest during 16-20 April 2018. The course covered two different parts: theory and practice and was focused on baking technologies. The course started with an introduction to the raw materials used in the baking sector which was followed by a practice session into the physico-chemical and […]

Read More

Welcome to the 2nd MycoKey Technological Workshop!   It is our pleasure to invite you to the 2nd MycoKey Technological Workshop which will be held in Bucharest, Romania on June 7-8, 2018. The event is organized by the National R&D Institute for Food Bioresources – IBA Bucharest and hosted by the University of Agronomic Sciences and […]

Read More