Rezultatele preliminare la Concursul de Planuri de Afaceri Listele participantilor cu punctajele obtinute in urma desfasurarii concursului de planuri de afaceri sunt afisate pe fiecare din cele 6 judete eligibile. Primele 30 de afaceri in ordinea punctajului obtinut sunt cele marcate cu verde. Contestatiile se pot depune in termen de 3 zile lucratoare de la […]

Read More

Anunţ de selecţie parteneri, pesane juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Proiectul: „Îmbunătățirea economiei și a ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea antreprenoriatului social – “SUSȚINEM SES”” Anunţ selecţie parteneri POCU 4.16_IBA

Read More

Metodologia planului de afaceri, pag. 12: paragraful „max 20% (12 planuri de afaceri) au activităţi economice ce se încadrează în codul CAEN, Secțiunea G (Anexa 9 – Secțiunea G) cu excepția Gr 452”, se înlocuiește cu „max 20% (6 planuri de afaceri) au activităţi economice ce se încadrează în codul CAEN, Secțiunea G (Anexa 9 […]

Read More

Anexa 1 – Cererea de inscriere la concursul de planuri de afaceri Anexa 2 – Acord de utilizare a datelor personale Anexa 3- Model Planul de afaceri Anexa 3a – Macheta financiara Anexa 4 – Schema de minimis România Start Up Plus Anexa 5 – Lista cheltuielilor eligibile Anexa 6 – Grila de verificare administrativa […]

Read More

                                                                                                                   Data: 20.06.2018 COMUNICAT DE PRESĂ Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, cu sediul în București, sector 2, strada Dinu Vintilă, nr. 6, tel: 021.210.91.28, www.bioresurse.ro, este beneficiarul contractului de finanțare POCU/227/3/8/117944 din data de 21.05.2018 cu o durată de 12 luni. Titlul proiectului: „Sprijinirea mediului de afaceri pentru facilitarea […]

Read More

Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est prin activități de asistență pentru infiintarea de afaceri nonagricole în mediul urban Start-up Sud-Est Cod MySMIS: 106773 Apel de proiecte nr: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Prioritatea de investiții: Activități independente, antreprenoriat și […]

Read More

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN Proiect co-finanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți Obiectiv specific 3.8: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice […]

Read More

IBA București coordonează proiectul EXPERTAL – “Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară prin transfer de cunoştințe către mediul privat în vederea obținerii de produse alimentare sigure şi optimizate nutrițional”, pe o perioadă de 60 luni, începând cu luna septembrie 2016. Proiectul EXPERTAL încurajează (oferind finanțare) colaborarea dintre cercetare și industrie, în prezent derulându-se o serie de […]

Read More

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare din Bucureşti angajează Asistent cercetare pentru PROIECT 4, intitulat „Valorificarea potențialului alimentar al culturilor agricole selectate (topinambur, semințe de sorg, turtele) rezultate de la obținerea uleiului din semințe de cânepă presat la rece”, din cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0566, contract nr. 9PCCDI/09.03.2018 (VALINTEGR). Asistent Cercetare – 3 […]

Read More