În data de 30.06.2017, datorită temperaturilor ridicate care se anunță, IBA București este închis. Ne vom relua activitatea, inclusiv programul cu publicul, luni, 3 iulie 2017. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Read More

Vă informam că începând cu data de 1 mai 2017 laboratorul Microbiologie – ELISA al IBA BUCUREȘTI a modificat prețurile testelor ELISA. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, probele recepționate până în data de 10 a fiecărei luni vor primi un discount de 10 % din prețul afișat mai jos (teste ELISA).    Discount valabil 12 luni începând cu 15 iunie 2017. […]

Read More

ANUNȚ Referitor la Anunțul selecţie parteneri pentru proiecte POCU – OS 3.7, Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA  Bucureşti, prin Departamentul Dezvoltarea Resurselor Umane, cu sediul în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2, anulează anunțul privind selecția partenerilor întrucât intenționează să depună cerere de finanțare în cadrul Programului Operațional […]

Read More

În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată prin Legea nr. 105/2016, şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea […]

Read More

Anunt selecţie parteneri pentru proiecte POCU – OS 3.7   În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată prin Legea nr. 105/2016, şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a […]

Read More

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT “VALORIFICAREA EXPERTIZEI ÎN CERCETAREA AGRO-ALIMENTARĂ PRIN TRANSFER DE CUNOȘTINȚE CĂTRE MEDIUL PRIVAT ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PRODUSE ALIMENTARE SIGURE ȘI OPTIMIZATE NUTRIȚIONAL” – “EXPERTAL” Septembrie 2016 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București anunță începerea, din septembrie 2016, a proiectului cu titlul  “Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară prin […]

Read More

INCD pentru Bioresurse Alimentare – IBA București organizează concursuri pentru următoarele posturi de cercetare pe grade profesionale în următoarele domenii de cercetare: Ingineria resurselor vegetale și animale 1 post cercetător științific gr. I 3 posturi cercetător științific gr. II   (Bio)tehnologii alimentare –produse cu destinație specială 1 post cercetător științific gr. III 1 post asistent […]

Read More

COMUNICAT DE PRESĂ: FACCE – JPI adoptă noi priorităţi pentru a rezolva provocările unei agriculturi durabile şi ale securităţii alimentare în faţa schimbărilor climatice   FACCE – JPI iţi revizuieşte Agenda Strategică de Cercetare pentru a stabili priorităţi clare ale politicilor de cercetare privind agricultura, securitatea alimentară şi schimbările climatice în Europa. Europa trebuie să […]

Read More