Anunt selecţie parteneri pentru proiecte POCU – OS 3.7   În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată prin Legea nr. 105/2016, şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a […]

Read More

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT “VALORIFICAREA EXPERTIZEI ÎN CERCETAREA AGRO-ALIMENTARĂ PRIN TRANSFER DE CUNOȘTINȚE CĂTRE MEDIUL PRIVAT ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PRODUSE ALIMENTARE SIGURE ȘI OPTIMIZATE NUTRIȚIONAL” – “EXPERTAL” Septembrie 2016 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București anunță începerea, din septembrie 2016, a proiectului cu titlul  “Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară prin […]

Read More

INCD pentru Bioresurse Alimentare – IBA București organizează concursuri pentru următoarele posturi de cercetare pe grade profesionale în următoarele domenii de cercetare: Ingineria resurselor vegetale și animale 1 post cercetător științific gr. I 3 posturi cercetător științific gr. II   (Bio)tehnologii alimentare –produse cu destinație specială 1 post cercetător științific gr. III 1 post asistent […]

Read More

COMUNICAT DE PRESĂ: FACCE – JPI adoptă noi priorităţi pentru a rezolva provocările unei agriculturi durabile şi ale securităţii alimentare în faţa schimbărilor climatice   FACCE – JPI iţi revizuieşte Agenda Strategică de Cercetare pentru a stabili priorităţi clare ale politicilor de cercetare privind agricultura, securitatea alimentară şi schimbările climatice în Europa. Europa trebuie să […]

Read More