INCD pentru Bioresurse Alimentare – IBA București organizează concursuri pentru următoarele posturi de cercetare pe grade profesionale în următoarele domenii de cercetare:

Ingineria resurselor vegetale și animale

1 post cercetător științific gr. I

3 posturi cercetător științific gr. II

 

(Bio)tehnologii alimentare –produse cu destinație specială

1 post cercetător științific gr. III

1 post asistent de cercetare științifică

 

Calitate produse alimentare și ambalaje

5 posturi cercetător științific gr. III

2 posturi cercetător științific

3 posturi asistent de cercetare științifică

 

Microbiologie alimentară

2 posturi cercetător științific gr. III

 

Biologie moleculară în domeniul alimentar

1 post cercetător științific gr. III

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare, precum și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare și încadrarea pe funcții și grade profesionale în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, care va fi publicat pe site-ul IBA București www.bioresurse.ro.

Cerințele generale și specifice pentru posturile scoase la concurs sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare și încadrarea pe funcții și grade profesionale în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București.

Cerințele generale și specifice pentru posturile scoase la concurs, precum și tematica concursurilor sunt afișate la sediul institutului din București, sector 2, str. Băneasa Ancuța, nr. 5 și pe site-ul www.bioresurse.ro.

 

Data și locul desfășurării concursului:

Proba scrisă /analiza dosarului de concurs, după caz: 30.03.2016, ora: 10.00.

Proba practică /interviu, după caz: 31.03.2016, ora: 10.00.

Probele de concurs se desfășoară la sediul institutului din București, str. Băneasa Ancuța, nr. 5.

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul institutului din București, sector 2, str. Băneasa Ancuța,

nr. 5, tel 031.620.58.33, 031.620.58.33.

 

Dosarele de concurs se depun până la data de 25.03.2016, ora 16, la sediul institutului din București, str. Băneasa Ancuța, nr. 5.

Documente disponibile pentru descarcare:

Regulament  concurs.

Tematica concurs.

Erata.

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.