Creșterea capacității și performanței instituționale în domeniul alimentației personalizate

Proiect ,,Creșterea capacității și performanței instituționale în domeniul alimentației personalizate"

 

Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare
Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III

Contractor: Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti
Cod fiscal contractor:RO27285465
Contract nr. 26 PFE/17.10.2018
Cod proiect : ID346
Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioadă de realizare a proiectului: 17.10.2018-10.12.2020

 

1. Obiectivul proiectului și contribuția acestuia la obiectivele programului/subprogramului:

Obiectivul proiectul ,,Creșterea capacității și performanței instituționale în domeniul alimentației personalizate" are ca scop dezvoltarea instituțională a INCD pentru Bioresurse Alimentare – IBA București cu accent pe dezvoltarea domeniului de nutriție ce presupune implicarea tuturor laboratoarelor IBA și a stațiilor pilot.

Obiective specifice:

 • dezvoltarea de metode de analiză fizico-chimice, analize de biologie moleculară și metodologii senzoriale necesare pentru a determina și identifica compușii bioactivi din alimente și de a demostra funcționalitatea și biodisponibilitatea acestor compuși în organism, dar și de a fi în acord cu cerințele nutriționale personalizate, precum și preferințele și comportamentul alimentar ale consumatorilor;
 • demostrarea funcționalității și a beneficiilor unui aliment într-o dietă și cu aplicabilitate în prevenția împotriva îmbolnăvirilor; personalizarea dietelor pe bază de genetică nutrițională, dar și cu ajutorul testărilor in vivo și in vitro;
 • proiectarea unor alimente sănătoase cu ajutorul tehnologiilor și biotehnologiilor alimentare.

Contribuția proiectului la obiectivele programului/subprogramului:
Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor programului prin:

 • dezvoltarea resursei umane (prin instruiri, participări la conferințe naționale și internaționale), a infrastructurii (prin achiziționarea de echipamente de cercetare noi)
 • stimularea inovării și exploatarea rezultatelor cercetării
 • asigurarea sinergiilor dintre IBA și partenerii de cooperare
 • creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional
 • îmbunătățirea conexiunilor internaționale și cooperarea cu alte organizații interesate de inovare, clustere regionale
 • creșterea valorii adăugate a produselor agroalimentare
 • implicarea actorilor de pe lanțul alimentar în cercetare
 • exploatarea economică a oportunităților și a tendințelor emergente.

 

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Proiectul de dezvoltare instituțională, pentru cele 26 de luni, va avea următoarele rezultate preconizate:

 • 4 evenimente;
 • 12 articole în baze de date indexate, trimise spre publicare;
 • 27 mobilități ale cercetătorilor la evenimente științifice;
 • 1 stagiu de pregătire profesională de 2 săptămâni;
 • 4 metode de laborator;
 • 4 echipamente de cercetare.

 

3. Plan de realizare al proiectului  

Denumire etapă de realizare/activitate

Categorie de activitate 

Termen de realizare

Rezultat

Indicatori de realizare

Etapa I. Dezvoltarea cunoașterii în domeniul culturilor celulare și fibrelor alimentare – 29.11.2018

Activitatea I.1. Acces biblioteci și baze de date

Activitate suport pentru cercetare

29.11.2018

Studiu bibliometric privind utilizarea culturilor celulare în cercetarea în nutriție și a metodicii de analiză a tipurilor de fibre alimentare

2 Articole în baze de date indexate trimise spre publicare

Activitatea I.2. Participare la eveniment științific în domeniul Food&Nutrition

Activitate suport pentru cercetare

29.11.2018

Raport de participare

1 persoană x 0,25 luni

Etapa II. Creșterea capabiltății instituționale în domeniul alimentației și nutriției – 28.06.2019

Activitatea II.1. Studiu de fezabilitate privind dezvoltarea unui centru de cercetare în domeniul alimentației și nutriției

Activități conexe celor de cercetare-dezvoltare

28.06.2019

Studiu de fezabilitate

1 Articol în baze de date indexate trimis spre publicare

Activitatea II.2. Achiziții de echipamente de cercetare necesare centrului de nutriție și de amenajarea spațiului

Activități conexe celor de cercetare-dezvoltare

28.06.2019

4 documentații de achiziții

4 echipamente

Activitatea II.3. Organizarea unui workshop (Politici și strategii în domeniul nutriției umane)

Activitate de inovare

28.06.2019

Raport de impact

1 eveniment de comunicare și popularizare

Activitate II.4. Acces biblioteci și baze de date

Activitate suport pentru cercetare

28.06.2019

 Studiu bibliometric

 1 Articol în baze de date indexate trimis spre publicare

Activitatea II.5. Stagiu de instruire/studiu privind utilizarea culturilor celulare în domeniul nutriției

Activitate suport pentru cercetare

28.06.2019

Raport de deplasare

1 Mobilitate (cel puțin 2 oameni x 0,5 lună)

Etapa III. Dezvoltarea competențelor prin instruire și formare profesională pentru utilizarea Reometrului și FT-IR-ului în identificarea compușilor bioactivi din alimente – 29.11.2019

Activitatea III.1. Acces biblioteci și baze de date

Activitate suport pentru cercetare

29.11.2019

Studiu bibliometric prin utilizarea Reometrului în reologia aluaturilor bogate în fibre

1 Articol în baze de date indexate trimis spre publicare

 Activitatea III.2. Servicii de expertiză, asistență tehnică pentru utilizarea Reometrului

Activități conexe celor de cercetare-dezvoltare

29.11.2019

Raport de instruire și formare

1 Articol în baze de date indexate trimis spre publicare; 1 metodă de laborator

Activitatea III.3. Acces biblioteci și baze de date

Activitate suport pentru cercetare

29.11.2019

Studiu bibliometric privind utilizarea FT-IR/RMN pentru identificarea unor compuși bioactivi din alimente (licopen, β-caroten)

1 Articol în baze de date indexate trimis spre publicare

Activitatea III.4. Servicii de expertiză, asistență tehnică pentru utilizarea FT-IR/RMN.

Activități conexe celor de cercetare-dezvoltare

29.11.2019

Raport de instruire și formare

1 articol în baze de date indexate, trimis spre publicare; 2 metode de laborator

Activitatea III.5. Participarea la evenimente științice internaționale în domeniul Food&Nutrition (inclusiv evenimente METROFOOD-RI)

Activitate suport pentru cercetare

29.11.2019

Raport de participare

8 persoane X 0,25 luni

Activitatea III.6. Organizarea unui seminar. Metode moderne de tehnică de laborator pentru detectarea compușilor bioactivi din alimente

 

Activitate de inovare

29.11.2019

Raport de impact

1 eveniment de comunicare și popularizare

Etapa IV. Dezvoltarea cunoașterii privind testarea citotoxicității și a biodisponibilității unor compuși biactivi din alimente – 30.06.2020

Activitatea IV.1. Acces biblioteci și baze de date

Activitate suport pentru cercetare

30.06.2020

Studiu bibliometric privind testarea in vitro a citotoxicității unor compuși bioactivi vegetali utilizând culturile celulare

1 Articol în baze de date indexate trimis spre publicare

Activitatea IV.2. Acces biblioteci și baze de date

Activități conexe celor de cercetare-dezvoltare

30.06.2020

Studiu bibliometric privind testarea digestibilității/biodisponibilității macronutrienților (proteine, amidon etc.)

1 Articol în baze de date indexate trimis spre publicare

Activitatea IV.3. Participarea la evenimente științifice internaționale în domeniul Food&Nutrition (inclusiv evenimente METROFOOD-RI)

Activitate suport pentru cercetare

30.06.2020

Raport de participare

8 persoane X 0,25 luni

Activitatea IV.4. Organizarea unui seminar în domeniul Food&Nutrition

Activitate de inovare

30.06.2020

Raport de impact

1 eveniment de comunicare și popularizare

Etapa V. Dezvoltarea competențelor prin instruire și formare profesională pentru utilizarea culturilor celulare în alimentație și nutriție – 27.11.2020

Activitatea V.1. Servicii de expertiză, asistență tehnică pentru dezvoltarea unei metode de testare a citotoxicității unor compuși de origine vegetală utilizați frecvent în suplimente alimentare

Activitate suport pentru cercetare

27.11.2020

Raport de instruire și formare

1 Articol în baze de date indexate trimis spre publicare; 1 metodă de laborator

 Activitatea V.2. Servicii de expertiză, asistență tehnică privind analiza statistică a rezultatelor cercetării în vederea interpretării datelor

Activități conexe celor de cercetare-dezvoltare

27.11.2020

Raport de instruire și formare

1 Articol în baze de date indexat trimis spre publicare

Activitatea V.3. Participarea la evenimente științice internaționale în domeniul Food&Nutrition (inclusiv evenimente METROFOOD-RI)

Activitate suport pentru cercetare

27.11.2020

Raport de participare

8 persoane X 0,25 luni

Activitatea V.4. Organizare eveniment final (conferință) cu participarea diferitelor categorii de audiențe  din domeniul sănătate și alimentație (cercetare, educație, industrie, consumatori și autorități)

Activitate de inovare

27.11.2020

Raport de impact

1 eveniment de comunicare și popularizare

ETAPA 1

 

ID-ul proiectului este cel din platforma online folosita pentru depunerea de proiect in cadrul competitiei de proiecte.

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.