Metodologia planului de afaceri, pag. 12:

paragraful „max 20% (12 planuri de afaceri) au activităţi economice ce se încadrează în codul CAEN, Secțiunea G (Anexa 9 – Secțiunea G) cu excepția Gr 452”,

se înlocuiește cu

„max 20% (6 planuri de afaceri) au activităţi economice ce se încadrează în codul CAEN, Secțiunea G (Anexa 9 – Secțiunea G) cu excepția Gr 452.”

•Anexa 6 – Grila de verificare administrativă, criteriul nr. 2:

„Participantul a transmis toate documentele în termenul de depunere până la 30.10.2018, ora 24:00″,

se înlocuiește cu

„Participantul a transmis toate documentele în termenul de depunere până la 03.11.2018, ora 24:00″

1. Erata la Concursul de afaceri

2. Metodologie plan de afaceri

3. Metodologie plan de afaceri

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.