În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată prin Legea nr. 105/2016, şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,

 

În cadrul anunțului de selecție parteneri pentru proiecte POCU – OS 3.7, prin care Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA  Bucureşti, prin Departamentul Dezvoltarea Resurselor Umane, cu sediul în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea de Acorduri de Parteneriat în vederea depunerii de cereri de finanţare, se clarifică următorul aspect:

Varianta inițială

Varianta actuală

Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA  Bucureşti, prin Departamentul Dezvoltarea Resurselor Umane, cu sediul în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea de Acorduri de Parteneriat în vederea depunerii de cereri de finanţare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.7, Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA  Bucureşti, prin Departamentul Dezvoltarea Resurselor Umane, cu sediul în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea de Acorduri de Parteneriat în vederea depunerii de cereri de finanţare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.7, în regiunea Centru,

În cadrul anunțului de selecţie parteneri pentru proiecte POCU – OS 3.7, în paragraful referitor la depunerea scrisorii oficiale de intenţie şi Fişa de date descriere partener la sediul Institutului Naţional de Cercetare –Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare –IBA  Bucureşti -Departamentul Dezvoltarea Resurselor Umane, se clarifică următorul aspect:

 

Varianta inițială

Varianta actuală

Scrisoarea oficială de intenţie şi Fişa de date descriere partener se va depune la sediul Institutului Naţional de Cercetare –Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare –IBA  Bucureşti -Departamentul Dezvoltarea Resurselor Umane, situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2,  sau prin e-mail la adresa: office@bioresurse.ro,  până la data de 14.11.2014, ora 16:00. Scrisoarea oficială de intenţie şi Fişa de date descriere partener se va depune la sediul Institutului Naţional de Cercetare –Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare –IBA  Bucureşti -Departamentul Dezvoltarea Resurselor Umane, situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6, sector 2,  sau prin e-mail la adresa: office@bioresurse.ro,  până la data de 21.10.2016, ora 16:00.

Anexa nr. 2: Formular 2-FIŞA DE DATE A POTENŢIALULUI PARTENER, la secțiunea “Indicatori economico –financiari” pentru îndeplinirea cerinței privind capacitatea financiară se clarifică următorul aspect:

Varianta inițială Varianta actuală
Indicatori economico –financiari 2014:

Număr mediu de angajaţi

Cifra de afaceri (conform situaţiei financiare)

Profitul net al exerciţiului financiar (conform situaţiei financiare)

Pierderea netă a exerciţiului financiar(conform situaţiei financiare)

Indicatori economico –financiari 2013:

Număr mediu de angajaţi

Cifra de afaceri (conform situaţiei financiare)

Profitul net al exerciţiului financiar (conform situaţiei financiare)

Pierderea netă a exerciţiului financiar(conform situaţiei financiare)

Indicatori economico –financiari 2012:

Număr mediu de angajaţi

Cifra de afaceri (conform situaţiei financiare)

Profitul net al exerciţiului financiar (conform situaţiei financiare)

Pierderea netă a exerciţiului financiar(conform situaţiei financiare)

Indicatori economico –financiari 2015:

Număr mediu de angajaţi

Cifra de afaceri (conform situaţiei financiare)

Profitul net al exerciţiului financiar (conform situaţiei financiare)

Pierderea netă a exerciţiului financiar(conform situaţiei financiare)

Indicatori economico –financiari 2014:

Număr mediu de angajaţi

Cifra de afaceri (conform situaţiei financiare)

Profitul net al exerciţiului financiar (conform situaţiei financiare)

Pierderea netă a exerciţiului financiar(conform situaţiei financiare)

Indicatori economico –financiari 2013:

Număr mediu de angajaţi

Cifra de afaceri (conform situaţiei financiare)

Profitul net al exerciţiului financiar (conform situaţiei financiare)

Pierderea netă a exerciţiului financiar(conform situaţiei financiare)

Director general

Nastasia BELC

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.