Istoric IBA

În anul 1977 a fost infiinţat Laboratorul de Biochimia şi Tehnologia Produselor de  Morărit şi Panificaţie în cadrul Institutului de Cercetări pentru Industrie şi Chimie Alimentară ICICA Bucureşti – ulterior denumirea schimbându-se în Institutul de Chimie Alimentară, ICA alături de alte laboratoare destinate diferitelor sectoare ale industriei alimentare (cum ar fi produse lactate, fermentative, zaharoase).

Urmare unui decret emis de conducerea de la acea dată, care stipula integrarea cercetarii cu producţia, sediul Laboratorului de Biochimia şi Tehnologia  Morăritului şi Panificaţiei a fost stabilit în incinta fabricii de morărit panificaţie Dâmboviţa din Bucureşti.

Enumerăm câteva dintre proiectele de cercetare finalizate de către colectivul laboratorului şi aplicate ulterior în industrie:

 • Metode de conservare a drojdiei de panificaţie prin congelare;
 • Biscuiţi pentru naufragiu;
 • Uscarea pastelor fainoase cu ajutorul microundelor;
 • Asimilarea tehnologiei pentru fabricarea biscuiţilor tip crackers;
 • Paste fainoase din grâu comun;
 • Paste fainoase cu adaosuri de legume;
 • Cercetări privind determinarea valorii nutritive a făinii şi a principalelor sortimente de pâine;
 • Aparat şi metodă pentru determinarea gelifierii făinii;
 • Elaborarea de metode de analiză senzorială a calităţii produselor de panificaţie;
 • Tehnologia fabricării pâinii cu maiele fluide şi bacterii acido–lactice;
 • Cercetări privind creşterea randamentului măcinişului grâului;
 • Optimizarea consumului de energie electrică pentru tehnologii  industriale de morărit;
 • Elaborarea diagramei de prelucrare a porumbului pentru o capacitate de 100t/24h în vederea obţinerii unui procent ridicat de germeni

In anul 1999, Laboratorul de Biochimia și Tehnologia Produselor de Morarit și Panificație din cadrul Institutului de Chimie Alimentară,  a devenit Laboratorul pentru Procesarea Resurselor Vegetale, Nutriție Umană, Conservare și Ambalare.

 • Anul 1993 a constituit debutul unei lucrări de mare anvergură: cercetări privind evaluarea calitații grânelor din recoltele anuale, inițiată pentru zona de sud a țării și, ulterior, din 1996 extinsă la nivel național printr-un ordin al ministrului agriculturii.
 • Un alt proiect important s-a referit la obținerea unor produse speciale pentru copiii cu probleme digestive; pornind de aici, s-a creat și dezvoltat o gamă de produse unice pe piața romanească pentru  persoane cu intoleranță la gluten (celiachie) și intoleranță la fenilalanina (fenilcetonurie). Aceasta gamă cuprindea: făinuri,  premixuri, biscuiți, fursecuri, produse zaharoase, paste făinoase. Pentru aceste produse, grupa de  cercetare  din IBA implicată în proiect a primit medalii de argint la salonul  Inventica Eurekade  la  Bruxelles, noiembrie 2000 și au fost obținute recent brevete de invenții pentru o parte dintre acestea.

Brevete IBA

La 14 noiembrie 2000, ca urmare separării de Institutul de Chimie Alimentară, Laboratorul pentru Procesarea Resurselor Vegetale, Nutriție Umană, Conservare și Ambalare devine Institutul pentru Resurse Agroalimentare.

In luna Iunie 2001 isi schimba numele in Institutul de Bioresurse Alimentare. Deceniul acesta este marcat de o activitate intensa , de profunde schimbari atit la nivelul infrastructurii – largirea si modernizarea spatiilor institutului, dotarea laboratoarelor cu aparatura de inalta performanta, cit si la nivelul resurselor umane.

 • IBA devine singurul institut din Romania care disemineaza rezultatele cercetarilor din domeniul industriei alimentare din U.E;
 • IBA initiaza procesul  de evaluare in vederea acreditarii laboratoarelor sale la nivel international;
 • IBA devine punctul de contact al Ministerului Educatiei si Cercetarii privind Prioritatea 5 (Food Quality and Safety) din cadrul Programului Cadru 6 de cercetare europeana;
 • ICC – Asociatia Internationala a Stiintei si Tehnologiei Cerealelor, cu membri in mai mult de 50 de state, cu sediul la Viena,  este reprezentata in Romania prin delegat national din cadrul IBA.
 • IBA Bucuresti este membru al Foodforce Group cu sediul la Londra.

IBA este initiatorul platformei  Food 4life Romania, sub umbrela platformei europene

Principala activitate a institutului este cea de cercetare dezvoltare, concretizata intr-un numar important   de lucrari  si contracte pe teme  variate de interes pentru producatori, obtinute urmare participarii la competitii nationale si internationale.

IBA Bucuresti a participat in aceasta perioada  la peste  20 de proiecte internationale in cadrul Frame Programme 5 si  6 , Leonardo da Vinci,  Socrates Erasmus 3, Eureka, bilaterale,  etc, avind ca parteneri: Franta, Austria, Danemarca, Olanda, Grecia, Ugaria, Polonia, Norvegia, Portugalia, Italia, Elvetia, Bulgaria.

Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti a fost înfiinţat prin reorganizarea Institutului de Bioresurse Alimentare ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, pe baza Hotărârii Guvernului nr. 546/9.06.2010.

IBA Bucuresti este astazi un institut de cercetare, o institutitie publica avind profilul axat pe cercetarea in domeniul alimentar: alimente functionale, intolerenta alimentara, aditivi alimentari, tehnologii alimentare, calitatea si siguranta produselor alimentare, ambalare speciala pentru alimente.

IBA Bucuresti continua sa dezvolte colaborarea cu entitati din Europa: institute de cercetare-dezvoltare, mediul academic, structuri organizationale pe diferite platforme; in aceasta perioada institutul  devine  membru al  The  Safe Consortium  cu sediul la  Bruxelles si ISEKI Food Association cu sediul la Viena.

De asemenea IBA Bucuresti  participa in aceasta perioada  la 15  proiecte internationale in cadrul Frame Programme 7 (in care institutul este  si  BioNetNCP pentru tema 2 Agricultura, Alimentatie si Biotehnologii),   Leonardo da Vinci, Eureka, SudEstEurope, bilaterale,  etc, avand ca parteneri: Franta, Olanda, Grecia, Ugaria, Polonia, Portugalia, Italia, Elvetia, Bulgaria, Moldova.

Ca viziune pentru viitor, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucuresti aspira safie recunoscut,  la nivel national, regional, european si international ca institut de cercetare de prima clasa, cu activitati de cercetare, educatie si reala contributie la bunastarea social-economica prin indeplinirea standardelor  de excelenta in cercetare.