Cercetări și studii

  • elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare și implementarea lor;
  • studii pentru identificarea și cuantificarea OMG prin tehnici de biologie moleculară;
  • cercetări pentru identificarea și cuantificarea microorganismelor prin tehnici de biologie moleculară;
  • cercetări privind identificarea varietăților de plante și raselor de animale;
  • cercetări privind rolul nutrienților în modularea expresiei genice;
  • identificarea și analiza markerilor genetici.

Laboratorul Biologie Moleculară