Cercetări și studii

  • evaluarea nutrițională a produselor alimentare în conformitate cu cerințele Regulamentului  UE nr.1169/2011;
  • evaluarea stării de prospețime pentru produse alimentare prin studiul modificărilor oxidative ale lipidelor, prin studiul degradării proteinelor și a altor modificări chimice în matricea alimentului;
  • evaluarea calității recoltei anuale de grâu;
  • determinarea falsificării unor produse alimentare;
  • determinarea de aditivi în produse alimentare;
  • determinarea stabilității chimice și a duratei de valabilitate a produselor;
  • studiul proprietăților antioxidante ale compușilor bioactivi din alimente;
  • dezvoltarea și validarea de metode de analiză noi.

Laboratorul Chimia Alimentului