Cercetări și studii

  • Studii și experimentări privind influența unor factori (materie primă, rețetă de fabricație, proces tehnologic etc.) asupra formării acrilamidei din pâine, biscuiți și alte produse similare;
  • Dezvoltarea și validarea de metode noi de analiză din alimente, prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de masă.

Laboratorul Cromatografie