Programul Operaţional Capital Uman
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlu proiect: Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban – Start-up Sud-Est; Contract nr. POCU/82/3/7/106773

 

Participantii la concurs plan de afaceri START UP SUD-EST.

 

Lista participantilor respinsi in etapa A (in urma verificarii conformitatii administrative si a eligibilitatii)
Lista participantilor admisi in etapa B (in urma evaluarii tehnico-financiare)

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.