Raportul evaluarii dosarelor de selecţie parteneri, persoane juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020,
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Proiectul: „Îmbunătățirea economiei și a ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea antreprenoriatului social – “SUSȚINEM SES””.

Bugetul estimat al proiectului: maxim 3.000.000 euro
Durata estimata a proiectului: Maxim 36 luni.
Regiunea/Regiunile eligibile propuse pentru acest proiect:
Regiunea Centru, Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea Sud-Est.

6.Raport de evaluare_4.16_IBA

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.