Descriere activități

  • cercetări de obţinere de noi produse alimentare cu calităţi nutriţionale dorite şi cu proprietăţi senzoriale acceptate de catre consumatori;
  • cercetări privind stabilirea de tehnologii inovative de procesare;
  • experimentări şi încercări pilot în cadrul proiectelor de cercetare;
  • activităţi de demonstrare a tehnologiilor şi produselor noi în colaborare cu Centrul de informare tehnologică.

Stația experimentări pilot procesare cereale și făinuri