Nume și Prenume Funcție Organizația reprezentată
Belc Nastasia Președinte / Director General INCD pentru Bioresurse Alimentare –IBA București
Iorga Enuța Membru, Președinte al Consiliului științific /Director științific INCD pentru Bioresurse Alimentare –IBA București
Iacob Daniela Membru, Consilier superior Ministerul Cercetării și Inovării
Marius Știrbu Membru, Consilier superior Ministerul Finanțelor Publice
Aflorei Adrian Membru, Șef Serviciu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Morărescu Viorel Membru, Director Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Niculița Petru Membru, Președinte al secției de industrie alimentară ASAS Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisești"

Consiliul Științific din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, numit prin Decizia nr. 137/21.09.2015 a directorului General al IBA București, funcționează pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, care a fost elaborat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Științific este format din 11 membri, după cum urmează:

Nastasia Belc
nastasia.belc@bioresurse.ro
Enuţa Iorga
enuta.iorga@bioresurse.ro
Denisa Eglantina Duţă
denisa.duta@bioresurse.ro
Luminiţa Catană
luminita.catana@bioresurse.ro
Alina Culețu
alina.culetu@bioresurse.ro
Mioara Negoiță
mioara.negoita@bioresurse.ro
Monica Catană
monica.catana@bioresurse.ro
Valentin Ionescu
valentin.ionescu@bioresurse.ro
Tatiana Onisei
tatiana.onisei@bioresurse.ro
Marta Zachia
marta.zachia@bioresurse.ro
Lavinia Mariana Berca
laviniamariana.berca@bioresurse.ro